- О́тпра́ви́мся́ в кру́го́све́тно́е пу́те́ше́стви́е́ и́ т.д? Со́ мно́й, бра́та́н?
- Ко́не́чно́!

Єто́ пу́те́ше́стви́е́ во́йдёт в и́сто́ри́ю́ че́ло́ве́че́ства́! О́й то́ е́сть ко́ша́че́ства́! Не́т... И́ че́ло́ве́че́ства́ и ко́ша́че́ства́! Ла́дно́ не́ бу́ду́ тя́ну́ть ко́та́ за́ хво́ст.

Ґо́то́в? По́е́ха́ли́!

О́й чу́ть не́ за́был! Пе́ре́д вы́е́здо́м, ну́жно́ по́слу́ша́ть пра́ви́ла́! По́ка́ мы́ бу́де́м пу́те́ше́ство́ва́ть, по́льзо́ва́тся́ и́ми́ не́ по́ме́ша́е́т наше́му́ пу́те́ше́стви́ю́!

Пра́ви́ла́ пу́те́ше́стви́я́: не́ ма́те́ри́тся́, не́ про́си́ть вза́и́мны́х по́дпи́со́к.

В пу́ть!!! И́ не́ за́бу́дьте́ пре́сти́гну́ть ре́мни́! Те́пе́рь то́чно́ в пу́ть. На́ ста́рт, вни́ма́ни́е... МА́РШ!!!
more